• Official site Bangkok Screening Room
  • Location ชั้น 2 ของตืกครีเอทีฟสี่ชั้น ปากซอยศาลาแดง 1 (ทะลุออกถนนพระราม 4) ตรงข้ามสวนลุมพินี เขตบางรัก ใจกลาง