Release date April 9, 2015

Links
Videos
 1. Final Trailer 2015-04-21
 2. Official Trailer 2015-04-21
Pictures
 • Poster (#3)
 • Backdrop (#1)
Collections
  -
Other names
 • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช: อวสานหงสา
 • พระนเรศวร อวสานหงสา
 • narasuan 6
 • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อวสานหงสา
 • king naresuan6
 • king naresuan 5
 • king naresuan the great
 • king naresuan 6
 • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค อวสานหงสา
 • ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค 6
Last updated
 • April 18, 2015, 2:08 p.m.

Statistics view #2558 merge #8
Title
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช: อวสานหงสา
Casts
Sorapong Chatri, Noppachai "Peter" Chaiyanam, , Nirut Sirichanya, Lt.Gen. Wanchana Sawasdee, , Grace Mahadamrongkul, Taksaorn "Aff" Paksukcharoen
Director
H.S.H. Chatrichalerm Yukol
Storyline
-
Title
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช: อวสานหงสา
Casts
สรพงษ์ ชาตรี, ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, , พลโทวันชนะ สวัสดี, เกรซ มหาดํารงค์กุล, , แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ (เตชะณรงค์), จักรกฤษณ์ อํามะรัตน์
Director
มจ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
Storyline

แม้นยุทธหัตถีจะเป็นมหาศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ แต่ก็หาใช่ศึกสุดท้ายที่ทำให้อโยธยามีความสุขสงบมาอีกกว่า 200 ปีไม่ หากคือการเริ่มต้นแห่งการรวบรวมบ้านเมืองและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับแผ่นดิน สู่บทสรุปของอภิมหากาพย์ภาพยนตร์แอ็คชั่นอิงประวัติศาสตร์ จากตํานานกษัตริย์นักรบไทยอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย กว่า 4 ศตวรรษ กับเรื่องราวในตํานานที่เกิดขึ้นหลังจากอภิมหาศึกคชยุทธ์ยุทธหัตถีจบลง บทสรุปของทุกตัวละครในตํานานที่เกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นกับพระเจ้านันทบุเรง หลังจากพระมหาอุปราชาทรงสวรรคต ชีวิตทหารไพร่พลพม่ารามัญที่พ่ายแพ้จากศึกในประวัติศาสตร์เมื่อเดินทางกลับสู่กรุงหงสา วิบากกรรมที่พระสุพรรณกัลยาทรงรับไว้ ชีวิตที่ดําเนินต่อไปของมณีจันทร์ที่ทรงตั้งพระครรภ์ การเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่หงสาในการรบครั้งสุดท้ายตามพระประสงค์ของสมเด็จพระนเรศวร


Photos

Poster

Backdrop