สถิติประจำปี 2015

เนื่องด้วยเวลาน้อยลงทุกวัน day job ยุ่งขึ้น งานอดิเรกก็เวลาลดลง ก็เลยได้เป็นหน้า text ล้วนๆ ไปละกันดีกว่า ไม่มีอะไรเลยครับ คิดว่าจะทำอย่างนี้ทุกปี อยากจะให้มันสวยๆ เหมือนกัน แต่ไม่ว่างจริงๆจังๆ ข้อมูลก็อาจจะขาดเกินบ้างตามแต่ที่เก็บๆ มาครับ ก็หวังว่า ข้อมูลพวกนี้น่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ใครอยากจะเอาข้อมูลไปใช้ก็อย่างลืมอ้างอิงกันบ้างครับ :)

หนัง

ฉายนานที่สุด #วัน

เยอะรอบที่สุด #รอบ

มาเร็วไปเร็วสุด #วัน

โรงหนัง

โรงหนังที่ยุ่งที่สุด

 • -

ว่ากันเป็นวันๆไป

วันที่ยุ่งที่สุด #รอบ

 • 2015-04-13 6837 รอบ
 • 2015-12-18 6489 รอบ
 • 2015-12-19 6468 รอบ
 • 2015-01-21 6012 รอบ
 • 2015-04-12 5815 รอบ
 • 2015-04-14 5677 รอบ
 • 2015-12-17 5647 รอบ
 • 2015-04-15 5557 รอบ
 • 2015-10-30 5028 รอบ
 • 2015-10-31 4976 รอบ

วันที่เงียบที่สุด #รอบ

 • 2015-02-10 9 รอบ
 • 2015-02-09 11 รอบ
 • 2015-02-08 336 รอบ
 • 2015-02-07 336 รอบ
 • 2015-02-06 346 รอบ
 • 2015-02-05 362 รอบ
 • 2015-01-13 1573 รอบ
 • 2015-04-23 2836 รอบ
 • 2015-03-19 3232 รอบ
 • 2015-01-06 3277 รอบ

อื่นๆ

ส่วนนี้ดูข้อมูลจะไม่ครบเท่าไหร่ เพราะต้นๆปี ไม่ได้จัดให้เป็นระบบเดียวกัน แต่ก็น่าจะพอเห็น trend ครับ

เทคโนโลยีการฉาย

 • -

เสียง

 • ภาษาไทย (th) 1145332 รอบ
 • ภาษาอังกฤษ (en) 526929 รอบ
 • ไม่มีข้อมูล 29334 รอบ
 • ภาษาญี่ปุ่น (ja) 2966 รอบ
 • ภาษาจีน (zh) 457 รอบ
 • ภาษาเกาหลี (ko) 118 รอบ

แยกตามเครือ

 • เครือ เมเจอร์ 1055893 รอบ
 • เครือ เอสเอฟ 574220 รอบ
 • เครือ อื่นๆ 44548 รอบ
 • เครือ ธนาซีเนเพล็กซ์ 30475 รอบ